Høring – endringer i forskningsetikkloven

Kunnskapsdepartementet foreslår å lovfeste at forskningsinstitusjonene skal få et tydeligere ansvar for forskningsetikk. Et forslag til endringer i forskningsetikkloven er sendt på høring med frist 31. oktober.

Article Image

God forskningsetikk er viktig for tilliten til forskning og for å kunne stole på resultatene fra forskning. Både internasjonalt og i Norge har det vært eksempler på juks i forskning som har vært til skade for pasienter.

– God forskningsetikk er imidlertid mer enn å unngå fusk og innebærer ofte vanskelige avgjørelser. Et av de viktigste forslagene Kunnskapsdepartementet har sendt på høring, er derfor at forskningsinstitusjonene skal få et tydeligere ansvar for å legge til rette for og følge opp god forskningsetikk. Dette kommer i tillegg til det personlige ansvaret hver enkelt forsker har, sier statssekretær Bjørn Haugstad om lovendringsforslaget.

For Forskerforbundet er det viktig å sikre rettssikkerheten til forskere som anklages for uredelighet.
– I dag er personer som er mistenkt for juks ikke sikret muligheten til å forsvare seg, sier leder Petter Aaslestad til Research Europe.
Han legger til at regjeringen bør se på de underliggende årsakene til uredelighet, som for eksempel publiseringspresset og et system som premierer kvantitet. 

Høringsfristen til Kunnskapsdepartementet er 31. oktober. Forskerforbundet har bedt om innspill fra lokallagene innen 30. september, og Hovedstyret vil behandle saken på sitt møte 8. oktober.

Relatert informasjon

Kunnskapsdepartementet: Høring om endringer i forskningsetikkloven