Gratulasjoner og innspill til landets ordførere

Forskerforbundet sendte i vinter sine valginnspill til fylkes- og lokallagene i alle de politiske partiene. Nå har vi sendt gratulasjoner samt en påminnelse om våre innspill til alle ordførere etter høstens kommunevalg.

Horisont 2020

Horisont 2020 / Illustrasjon: EU

Våre tre innspill til ordførerne er:

  1. Utnytt de mulighetene som ligger i EUs forskningsprogram Horisont 2020.
  2. Utnytt potensiale i arkiv- og museumssektoren.
  3. Vær en god og attraktiv arbeidsgiver. Tilby gode arbeidsbetingelser og faste ansettelser.

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 80 milliarder euro fordelt på sju år. Norske kommuner, fylkeskommuner og etater kan delta på linje med andre aktører gjennom å samarbeide med forskningsmiljøer.

Rapporter har avdekket store mangler ved forskningsbetingelsene i arkiv- og museumssektoren. De ansatte med forskning og utvikling som arbeidsoppgaver ved arkiver og museer må sikres minst 25 % av arbeidstiden til egeninitiert forskning og kompetanseoppbygging.

Eldrebølgen, befolkningsvekst og nye oppgaver gjør at kommunene og fylkeskommunene trenger mer arbeidskraft og ny kompetanse for å løse sine oppgaver. For å møte dette behovet må de gjøre seg attraktive som arbeidsgiver gjennom å tilby gode arbeidsbetingelser og faste ansettelser.

Les våre valginnspill i forkant av kommunevalget 2015