Gamle forskere skaper rekrutteringstrøbbel

På ti år er andelen forskere over 60 år nesten tredoblet på universitetene og høyskolene, viser tall fra NIFU. Forskerforbundet anslår at hver tredje forsker er borte om ti år.

Article Image

– Den høye aldersavgangen skjer samtidig som studentmassen øker og samfunnet trenger mer forskning og flere med høyere utdanning innen både skole, velferd og privat næringsliv, sier Forskerforbundets leder Petter Aaslestad til NTB.

28,5 prosent av de vitenskapelige ansatte går av med pensjon innen ti år, viser tall Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har utarbeidet på oppdrag fra Forskerforbundet.

Mer enn 3 500 forskere og undervisere vil bli pensjonister det neste tiåret, ifølge Aaslestad.
– Staten som arbeidsgiver må våkne og lage en god rekrutteringsstrategi. Den må gå sammen med institusjonene om å tilby faste stillinger og attraktive jobber i akademia, krever han.

NIFU utarbeider på oppdrag fra Forskerforbundet årlig statistikk over alderssammensetningen for vitenskapelige ansatte ved landets universiteter og høyskoler.

Fakta om alderssammensetning for 2013

En stadig større andel av det ordinære vitenskapelige personalet nærmer seg pensjonsalderen – i 2013 var hver sjette vitenskapelige ansatt eller 1400 personer over 65 år. Gjennomsnittsalderen har vært stabil de siste par årene, men har økt betraktelig siden 2001.


Høgskole-/
universitetslektor

Første-amanuensis

Professor

Sum alle

 

2001

2013

2001

2013

2001

2013

2001

2013

Totalt antall

3 360

3 814

2 684

4 322

2 269

3 533

9 252

12 393

Antall >65 år

63

237

97

352

241

717

454

1 405

Andel >65 år

1,9 %

6,2 %

3,6 %

8,1 %

10,6 %

20,3 %

4,5 %

11,3 %

Antall >60 år

327

791

362

1 025

673

1 452

1 553

3 526

Andel >60 år

9,7 %

20,7 %

13,5 %

23,7 %

29,7 %

41,1 %

16,7 %

28,5 %

Fra 2001 til 2013 har

 • Gjennomsnittsalderen for professor økt med omtrent to år fra 54,8 til 56,5 år.
 • Gjennomsnittsalderen for førstelektor økt fra 51,5 til 56,7 år.
 • Gjennomsnittsalderen for lektorene økt med to år fra 47,7 til 49,6 år.
 • Gjennomsnittsalderen for førsteamanuensis vært stabil

I 2013 er andelen ordinære vitenskapelig ansatte over 60 år den samme som for 2011. Følgende er verdt å verke seg:

 • 1 400 tilsatte i ordinære vitenskapelige stillinger er over 65 år og må erstattes hurtig.
 • Over 3 500 vitenskapelig ansatte (dvs. nesten 30 %) er 60 år eller eldre og må erstattes i løpet av en 10-årsperiode.
 • Over 20 % av alle landets professorer er 65 år eller eldre.
 • 45 % av professorene ved Universitetet i Oslo er 60 år eller mer.
 • Andelen professorer som er 60 år eller eldre, er spesielt høy ved enkelte høyskoler:
  o    Høgskolen i Oslo og Akershus 51% 
  o    Høgskolen i Lillehammer 64 %
  o    Høgskolen i Volda 79 %