Fusjonsprosessene må fullfinansieres

Forskerforbundet oppfordrer Stortinget til å sørge for at fusjonsprosessene i universitets- og høyskolesektoren fullfinansieres, slik at fusjonene ikke går ut over kvaliteten på utdanningen og forskningen. Tirsdag deltok vi på KUF-komiteens høring om stortingsmeldingen om struktur i høyere utdanning.

Article Image

Gode fusjoner forutsetter god involvering av de ansatte på alle nivå i fusjonsprosessene. Vi vet at fusjonsprosesser er svært krevende og kostbare og at det det tar lang tid å etablere en ny organisasjon. Eventuelle synergigevinster kan tidligst tas ut 8-10 år etter fusjoneringen. Vi opplever imidlertid at kostnadene forbundet med fusjonsprosessene undervurderes og underkommuniseres i stortingsmeldingen.

For at fusjonene ikke skal gå ut over den faglige aktiviteten må institusjonenes faktiske kostnader forbundet med fusjons- og omstillingsprosessene dekkes. De 75 millioner kronene som er bevilget i 2015 vil på langt nær være tilstrekkelig.

Forskerforbundet oppfordrer Stortinget til å sørge for at fusjonsprosessene i universitets- og høyskolesektoren fullfinansieres.

Forskerforbundet går imot forslaget om å endre universitets- og høyskoleloven slik at ekstern styreleder og ansatt rektor blir hovedmodell for styring og ledelse av universitetene og høyskolene. Det finnes ikke forskningsbasert belegg for at konsernmodellen, som regjeringen nå legger opp til som normalordning, fører til bedre kvalitet i forskning og undervisning. Dagens modell med valgt rektor der institusjonene selv kan vedta tilsatt rektor, ivaretar på en god måte institusjonenes behov for ulike løsninger.

Forskerforbundets kommentarer til Strukturmeldingen