Forsvar arbeidsmiljøloven. Appell av Petter Aaslestad

Kjære venner av en god arbeidsmiljølov;
Norge i dag har, i all hovedsak, et godt arbeidsliv. Høy yrkesdeltakelse, høy produktivitet og en rimelig balanse mellom arbeid og fritid, kjennetegner arbeidslivet vårt.

Petter Aaslestad holder appell i Stavanger

Petter Aaslestad holder appell i Stavanger. Foto: Forskerforbundet

Og regelverket er fleksibelt nok til at enkelte stillinger kan være midlertidige, når arbeidets art tilsier det, eller når utsatte grupper skal gis en sjanse i arbeidslivet.

Like fullt har Robert Eriksson og Regjeringen et akutt behov for å gjøre store endringer i dagens arbeidsmiljølov.

I sin iver etter endringer, skyver Eriksson enkeltgrupper foran seg. Land og strand rundt har han reist – og lyttet til ansatte, som lengter etter langvakter, lengter etter mer søndagsjobbing og lengter etter midlertidige ansettelser. I ettertid har det vist seg vanskelig å spore opp disse som Eriksson, etter sigende, har lyttet så intenst til.

For: så godt som et samlet norsk arbeidsliv, statens egne faginstanser, forskningsinstitusjoner og funksjonshemmedes organisasjoner fraråder regjeringens forslag. I dag holdes det nærmere 200 tilsvarende arrangementer rundt omkring i landet, som denne i Stavanger, og det varmer å se så mange her.

Budskapet er overalt det samme: Flere midlertidige stillinger, lengre arbeidsdager og mer søndagsarbeid er ikke veien å gå for å skape et trygt, moderne, familievennlig og inkluderende arbeidsliv. Konklusjonen er enkel: Stortinget må avvise regjeringens forslag.

Regjeringen sier riktignok at endringene i arbeidsmiljøloven er små.  Ja da; de kunne sikkert ha vært større og verre. Men de er omfattende nok, og må stoppes! 

Vi ønsker verken: Utvidet adgang til midlertidig ansettelser, lengre arbeidsdager, mere pålagt overtid eller mere helgejobbing – ei heller  redusert innflytelse for tillitsvalgte og sentrale fagorganisasjoner, noe som kan undergrave det etablerte trepartssamarbeidet i norsk arbeidsliv; et trepartssamarbeid som ellers fremheves som et av Norges store konkurransefortrinn.

Vi som er her på torget i Stavanger i dag vil påvirkes ulikt av regjeringens forslag. Uansett står vi sammen for å bevare et velfungerende norsk arbeidsliv og en velfungerende arbeidsmiljølov.

Å gi arbeidsgiver en generell adgang til å ansette midlertidig kan åpne for bruk og kast av arbeidskraft. Vi som kommer fra Universiteter og høyskoler vet at et lovverk som utvider adgangen til midlertidig ansettelser, logisk nok, fører til – nettopp – flere midlertidige og færre i fast jobb.

Men: ingenting er avgjort ennå. Saken skal behandles i Stortinget, og der trenger Regjeringspartiene støtte fra enten Kristelig folkeparti eller Venstre.

Olaug Bollestad, Geir Toskedal og Iselin Nybø: jeg håper dere merker dere – i deres eget hjemfylke – den massive oppslutning om denne politiske streiken, her på torget i Stavanger. Nå er det opp til stortingspolitikerne å sette en stopper for endringer som fører til flere utrygge jobber, mindre likestilling og et dårligere vern for arbeidstakere. Regjeringen har foreløpig sagt sitt.

Nå er det tid for Stortinget å stå opp for det gode arbeidslivet i Norge.

Appell av Forskerforbundets leder Petter Aaslestad på streikemarkeringen i Stavanger 28. januar 2015.

Forskerforbundets Facebookside finner du bilder fra markeringene rundt i landet.

www.mittarbeidsliv.no