Forskerforbundet støtter TV-aksjonen

Forskerforbundet gir kr. 19.728,- (1 krone per medlem) til årets TV-aksjon, og oppfordrer medlemmene til å stille som bøssebærere på søndag. Det er Regnskogfondet som er mottaker av midlene fra årets TV-aksjon.

TV-aksjonen 2015

TV-aksjonen 2015

Med de innsamlede midlene skal de nå beskytte noen av verdens største, sammenhengende regnskogsområder i Peru, Brasil, DR Kongo og på øya Ny-Guinea. Disse områdene er større enn Norge og Danmark til sammen.

  • Regnskogfondet er en norsk organisasjon som jobber med regnskogbevaring i 11 land i Amazonas, Sentral-Afrika og Sørøst-Asia. 
  • Prosjektene gjennomføres i nært samarbeid med menneskene som lever i og av regnskogen og handler om å styrke deres bruksrettigheter til skogen og deres muligheter til å leve et godt liv i regnskogen på egne premisser.
  • Regnskogfondet ble etablert i 1989 og er en av verdens ledende regnskogorganisasjoner. De samarbeider med over 70 lokale miljø-, rettighets- og urfolksorganisasjoner i regnskogslandene.
  • I Norge arbeider Regnskogfondet for å øke engasjementet for regnskogen, forhindre at norsk politikk og norske næringsinteresser bidrar til å ødelegge den og for å styrke politikk og praksis som bevarer den.