Forskere vil ha nullmoms

Universitetenes elektroniske vitenressurser må likestilles med nyhetsmediene, sier generalsekretær i Forskerforbundet, Hilde Gunn Avløyp til Klassekampen.

Forskerforbundets generalsekretær Hilde Gunn Avløyp

Forskerforbundets generalsekretær Hilde Gunn Avløyp

Moms på digitale medier har lenge vært et diskusjonstema i bibliotek- og universitetssektoren.

I likhet med aviser har universiteter og høgskoler nullmoms på forskningspublikasjoner som publiseres på papir, men må betale 25 prosent på digitale medier. I Sverige og Danmark har universitetene fullt momsfritak, skriver Klassekampen.

Kulturdepartementet har lovet nullmoms for digitale nyhetsmedier fra neste år. Ordningen må først godkjennes av Esa, overvåkingsorganet som skal se til at Efta-landene overholder EØS-avtalen.

Regjeringen vil begrense fritaket til allmenne nyhetsmedier, inkludert tv og levende bilder. Fagpressen og Forskerforbundet krever at nullmoms også gjelder for henholdsvis fagblader og forskningspublikasjoner.

Les hele saken i Klassekampen