EU lanserer Science4Refugees

Europakommisjonen har lansert Science4Refugees, et initiativ som kobler sammen flyktninger og asylsøkere med vitenskapelig bakgrunn med relevante utlyste stillinger ved forskningsinstitusjonene.

Science4Refugees

Science4Refugees

Science4Refugees er tilgjengelig for asylsøkere, flyktninger og forskningsinstitusjoner gjennom EURAXESS-portalen.

Science4Refugees skal sørge for at flyktninger og asylsøkere med vitenskapelig bakgrunn kan finne passende stillinger ved universiteter, høgskoler og andre forskningsinstitusjoner. Institusjonene på sin side kan markere seg som spesielt åpne for å rekruttere flyktninger ved å ta i bruk et eget merke som kan påføres passende deltidsstillinger, fulltidsstillinger og opplæringstilbud.

Alt er lagt til rette for å gjøre det så enkelt som mulig å ta i bruk merket Science4Refugees. Institusjonene trenger bare et ekstra klikk ved jobbpubliseringen for å merke stillingene. I tillegg kan institusjonene som er positive til initiativet og ønsker å flagge sin interesse for å ansette flyktninger og asylsøkere bli tildelt merket Science4Refugees.

og asylsøkere kan laste opp sin CV på en dedikert EURAXESS-side og uttrykke sin interesse for jobb eller opplæring. Registreringen er gratis og på frivillig basis. I tillegg gir portalen tilgang til informasjon om arbeidsforhold i Europa for flyktninger og asylsøkere. For mer informasjon se EURAXESS-nettsiden Science4Refugees.

Kilde: EURAXESS Norge