Etterlyser mer oppussing

Staten planlegger å pusse opp byggene i universitetssektoren fra 2018.
– Begynn nå, så kan dere bremse arbeidsledigheten, sier Petter Aaslestad i Forskerforbundet til Klassekampen

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad

Niels Henrik Abels hus på Blindern i Oslo er fra 1966. For tida jobbes det med oppussing av flere av etasjene. Det er bare ett av mange universitetsbygg som har behov for rehabilitering og oppgradering for å tilfredsstille moderne krav, skriver Klassekampen.

I alt må en tredel av bygningsmassen i universitets- og høgskolesektoren pusses opp, ifølge en rapport fra Riksrevisjonen. Stortinget har vedtatt at det skal komme en nasjonal plan for arbeidet i 2018. Men nå håper Forskerforbundet at arbeidet kan komme i gang raskere.

– Det er lenge til 2018. Kvaliteten på forskningen lider under for dårlige bygg. Nå går arbeidsløsheten opp innenfor bygg og anlegg. Da kan man realisere Kunnskapsdepartementets mål og begrense ledigheten samtidig. Det er en genial tanke å koble de to, sier forbundsleder Petter Aaslestad til Klassekampen.

Les hele saken i Klassekampen (pdf)