Brev til UD om situasjonen i Bahrain

Forskerforbundet, Utdanningsforbundet og Skolenes Landsforbund er bekymret for vår fengslede fagforeningskollega i Bahrain, Mahdi Abu Dheeb. Organisasjonene har nå tatt opp hans situasjon i et brev til utenriksminister Børge Brende.

Article Image

Forskerforbundet

Mahdi Abu Dheeb, lederen for Bahrain Teachers Associations (BTA), har sittet i fengsel siden 2011. Mahdi trenger medisinsk oppfølging som følge av skader han har pådratt seg under tortur. Fengselets sykehus kan ikke yte tilstrekkelig hjelp og han har blitt nektet adekvat medisinsk hjelp siden 2012.  Primært håper vi norske myndigheter har anledning til å ta opp Mahdis situasjon med myndighetene i Bahrain slik at han får den hjelpen han trenger.

Vi har med glede notert oss regjeringens satsing på menneskerettigheter i utenrikspolitikken, blant annet med Meld. St. 10 (2014-2015) Muligheter for alle – menneskerettigheter som mål og virkemiddel i utviklingspolitikken.

Vi finner det positivt at regjeringen fremholder forsamlings- og foreningsfrihet som grunnleggende menneskerettigheter og at meldingen fastslår betydningen av ILO og ILOs åtte kjernekonvensjoner. Dette kom også til uttrykk under utdelingen av Arthur Svensson-prisen, da regjeringen var representert ved statssekretærene Morten Høglund i Utenriksdepartementet og Kristian Dahlberg Hauge i Arbeids- og sosialdepartementet.

I tråd med regjeringens satsing vil vi satt pris på om norske myndigheter tar opp menneskerettighetssituasjonen i Bahrain ved passende anledninger.

Les brevet til utenriksministeren (pdf)