Bekymret for internasjonal handelsavtale om utdanningstjenester

Norge har som et av fire land foreslått å inkludere private utdanningstjenester i ny internasjonal handelsavtale. Forskerforbundet, Utdanningsforbundet og Skolenes landsforbund krever at Norge trekker sin støtte.

Logo World Trade Organization

Logo World Trade Organization

I dokumenter fra de såkalte Tisa-forhandlingene (Trade in Services Agreement) som Utdanningsforbundet har fått tilgang på, kommer det frem at Norge sammen med Colombia, New Zealand og Australia går inn for å innlemme utdanningstjenester i en ny internasjonal handelsavtale. Flere av de andre 50 WTO-landene som deltar i Tisa-forhandlingene har gått imot forslaget.

Forskerforbundet, Utdanningsforbundet og Skolenes landsforbund er bekymret for utviklingen. Organisasjonene sender i dag et brev til utenriksminister Børge Brende, der vi krever at Norge trekker sin støtte til det omstridte forslaget.

– Utdanning er ikke en handelsvare. Det bør være utdanningspolitiske og ikke handelspolitiske avveininger som skal styre utdanningssystemet. Det er derfor svært kritikkverdig at Norge tilsynelatende presser på for å utvide virkeområdet for avtalen til å omfatte private utdanningstjenester, skriver lederne i de tre organisasjonene i brevet.

Lærerorganisasjoner i Colombia, New Zealand og Australia sender i dag tilsvarende brev til sine ansvarlige ministre.

Relatert informasjon

Les brevet til utenriksminister Børge Brende (pdf)

UDs samleside om Tisa-forhandlingene