Behov for utvikling og endring i den statlige arbeidsgiverfunksjonen

I dag ble rapporten om den statlige arbeidsgiverfunksjonen lagt frem. Målet med undersøkelsene har vært å se på hvordan staten som arbeidsgiver er organisert og forbedringspunkter.
– Gjennomgangen har vist at det er behov for noen endringer. Samtidig viser den at potensialet for forbedring er godt, sier leder i Unio stat, Petter Aaslestad.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad. Foto: Helle Gannestad, Dagsavisen

Det har vært konsulentselskapet Deloitte som har foretatt undersøkelsene på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Representanter fra ulike virksomheter og sektorer, utvalgte departement, hovedsammenslutningene samt arbeidsgiverorganisasjoner har bidratt i arbeidet. I tillegg er det gjennomgått sentrale evalueringer og rapporter. Svært mange etterlyser blant annet at staten må bli en mer tydelig og offensiv arbeidsgiver for å lykkes med de mange pågående og kommende omstillingene.

– Konsulentrapporten gir inntrykk av at den statlige arbeidsgiverfunksjonen bør utvikles både på sentralt og lokalt nivå. Vi bidrar gjerne, sammen med statsråd Jan Tore Sanner og andre sentrale aktører, til å videreutvikle staten som arbeidsgiver, legger Aaslestad til.

Relatert informasjon

Rapport: Gjennomgang av den statlige arbeidsgiverfunksjonen