Advarer mot velferdskollaps

Norske kommuner må skaffe over 111 000 årsverk innen skole, barnehage, teknisk tjenesteyting, helse og omsorg innen 20 år.
– Vi risikerer en velferdskollaps om de mislykkes, sier Forskerforbundet og Tekna.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad. Foto: Helle Gannestad, Dagsavisen

De to fagforeningene har utarbeidet et diskusjonsnotat som ved hjelp av SSB-tall viser hva norske kommuner trenger av nye ansettelser for å opprettholde tjenestene på samme nivå som i dag. Tallene ble presentert på et debattmøte under Arendalsuka.

Forskerforbundet påpekte at den nye arbeidskraften må utdannes, og at det krever økt kapasitet ved landets universiteter og høyskoler. Stortinget har allerede bedt regjeringen legge fram en investeringsplan, køordning for investeringer, og større bygge- og vedlikeholdsprosjekter av bygg i universitets- og høyskolesektoren i 2018.

– Tallene indikerer et stort behov for flere studieplasser, større bygg og flere undervisere. Manglende kapasitet i utdanningssystemet vil være like kritisk for samfunnet som et dårlig transportsystem. Behovet for arbeidskraft bør derfor raskt bli en del av forarbeidene til regjeringens investeringsplan, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet.

Tekna trakk blant annet fram at lokal- og rikspolitikerne står overfor en gedigen utfordring framover.

– Hvordan skal de skaffe så mange som har riktig kompetanse, og samtidig utvikle og ta i bruk nye teknologiske løsninger? Undersøkelsen viser at kommunene må endre kompetansesammensetningen blant sine ansatte. Kommunene må ha de riktige folkene til å kunne gjøre smarte anskaffelser, ta i bruk teknologi og ikke minst drive innovasjon for å utvikle tjenestetilbudet, sier president i Tekna Lise Lyngsnes Randeberg. 

Notatet viser at det allerede i dag er mangel på teknisk kompetanse i kommunene.

– Det betyr at kommunene må ut på rekrutteringsarenaen. Vi er i en spesiell situasjon nå, hvor mye kompetanse er i flyt i arbeidsmarkedet. Kommunene må kjenne sin besøkelsestid. De har nå muligheten til å hente inn noe av den underdekningen av teknisk kompetanse som vi ser i dag, sier Randeberg.

Notatet legger til grunn at innbyggertallet i Norge har økt med 19 prosent og består av 6,15 millioner mennesker i Norge i 2035. Nesten halvparten av befolkningsveksten de neste 20 årene vil komme i aldersgruppen over 67 år.

Les hele notatet (pdf)