– Utidig med feriehøring

Forslag til endring av ledelsesmodell ved universitet og høyskoler ble sendt til høring midt i ferietiden.
– Departementet har gitt høringsinstansene veldig liten mulighet til å behandle høringen på en god måte, sier generalsekretær Hilde Gunn Avløyp til På Høyden.

Forskerforbundets generalsekretær Hilde Gunn Avløyp

Forskerforbundets generalsekretær Hilde Gunn Avløyp

Hun synes departementets argumentasjon for en bare sju ukers høringsfrist, som går gjennom fellesferien, er sviktende.

– Minimumsregelen for en vanlig høring er at den minst skal vare i tre måneder. I veldig mange lovendringssaker vil man oppleve at det haster, sier Avløyp til UiBs avis På Høyden.

– Valgt rektor er hovedregelen nå, og det fungerer helt fint. Om institusjonene ønsker ansatt rektor er det mulighet til det i dagens lovverk, og dette klarer institusjonene helt utmerket å avgjøre selv. Det er ulike meninger om valgt og ansatt rektor, og at denne saken er kontroversiell i sektoren viser vårens mange uttalelser fra ulike hold i universitets- og høyskolesektoren, mener Avløyp. Det er derfor heller ikke slik at en enstemmig sektor har bedt om lovendringen kunnskapsministeren har sendt på høring.

– Jeg tror også at saken har vært lite debattert i det offentlige rom i sommer, noe som er naturlig når man tenker på at høringsfristen dekker ferieperioden i sektoren, sier Avløyp.

Den korte fristen til tross, Forskerforbundet har fått mange høringsinnspill fra lokallagene, og skal behandle saken sentralt 11. august.