Umulig lærerløfte?

– Hvis det ikke følger penger med Lærerløftet, så må de tas fra et annet sted. Det vil enten gå utover øvrig lærerutdanning, eller andre utdanninger som sykepleie og ingeniør, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad

Regjeringen vil innføre femårig masterutdanning for lærerstudenter innen 2017 og en ytterligere opptrapping av videreutdanning for lærere.

Forskerforbundet støtter Lærerløftet, men etterlyser en konkret plan for gjennomføring fra regjeringen.
– Regjeringen kan ikke sende 38 000 lærere inn i utdanningssystemet uten å sørge for at det følger ressurser med. Lærerløftet krever at vi raskt får på plass flere undervisere og mer av riktig kompetanse i utdanningssystemet, sier Aaslestad. 

Det er i dag tydelige krav til kvalitet og kompetanse blant underviserne ved universiteter og høgskoler som tilbyr masterutdanning.
– Det er nødvendig med fullfinansiering av de nye studieplassene, og en plan for hvordan lærenes lærere skal få den kompetansen som kreves for å tilby god kvalitet på masterutdanningene. Hvis ikke vil gjennomføringen gå utover kvaliteten på øvrig lærerutdanning, eller på andre utdanninger som sykepleie og ingeniør, sier Aaslestad.

Forskerforbundet mener en vellykket gjennomføring av Lærerløftet forutsetter at regjeringen tar en stor del av regningen.
– Store ambisjoner i utdanningspolitikken er bra, men foreløpig har Erna Solberg og Røe Isaksen lovet mye på vegne av andre. Regjeringen må konkretisere sin oppfølging i den kommende langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, sier Aaslestad.