Tapte i Høyesterett

Den midlertidig ansatte farmasiforskeren ved Universitetet i Tromsø må fratre sin stilling. Stillingsvernet for midlertidig ansatte er likevel ikke svekket, mener Forskerforbundets advokat.

Fra Høyesteretts behandling av saken

Fra Høyesteretts behandling av saken. Foto: Aksel Kjær Vidnes

Forskerforbundet som har ført saken for sitt medlem Olayiwola Adedotun Adekoya, tapte ankesaken mot staten ved Universitetet i Tromsø, ifølge dom datert 29. januar, 2014. Høyesterett har dermed besluttet at Adekoya, som har vært midlertidig ansatt i en årrekke, ikke får beholde sin stilling som forsker ved universitetet.

­– Det har vært en krevende sak for alle parter, ikke minst for forskeren som er direkte berørt, sier Adekoyas advokat i Forskerforbundet, Mariann Helen Olsen til Forskerforum.no.

– Prinsipielt medhold

Selv om Adekoya, som til nå har stått i stillingen frem til en endelig rettslig avklaring, må fratre sin stilling, er de prinsipielle sider ved saken ivaretatt, mener advokat Mariann Helen Olsen.

– Jeg tolker dommen som at Forskerforbundet har fått medhold i de prinsipielle synspunktene vi ønsket en avklaring på. Fra vår side var formålet med anken å klargjøre lagmannsrettens dom i forhold til stillingsvernet til forskere som har opparbeidet seg sterkt stillingsvern etter fireårsregelen. Dette syns jeg Høyesteretts dom gir svar på, sier Olsen til Forskerforum.