Sett av penger til bygg

Arbeidsledigheten innen bygg- og anleggsbransjen øker stadig. Forskerforbundet ber Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen bevilge ekstra penger til oppgradering av universitets- og høyskolebygningene.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad. Foto: Dan P. Neegaard

Ved utgangen av mars var det registrert 10 927 ledige med bakgrunn fra bygg- og anleggsbransjen, melder NAV. Dette er nesten 1 000 flere enn i fjor, og tilsvarer en økning på 10 prosent.  Bygg- og anlegg er sammen med ingeniør- og ikt-fag den bransjen med sterkest økning i løpet av mars 2014.

Samtidig er en tredel av statlig eiendomsmasse i universitets- og høgskolesektoren i en dårlig tilstand, ifølge en rapport fra Riksrevisjonen fra desember 2012.

– Her kan regjeringen slå to fluer i en smekk. Byggebransjen får flere oppdrag, samtidig som bygningsmassen innen forskning og høyere utdanning får den oppgraderingen den trenger, sier Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet, til Klassekampen.

Forskerforbundet oppfordrer derfor Røe Isaksen til å bevilge penger til formålet allerede i revidert nasjonalbudsjett i mai.
– Investeringsbehovet stort og velkjent for statsråden. Her er det er bare å sette i gang, sier Aaslestad.

Økt kvalitet

Aaslestad sier til Klassekampen at oppgradering av bygningsmassene vil øke kvaliteten i sektoren.
– Det er ikke for estetikkens skyld vi må gjøre noe med dette – det må til for at byggene skal holde mål for undervisning og forskning. Hvis man ikke har hensiktsmessige laboratorier får man ikke jobbet effektivt. Studentene må ha tilfredsstillende arbeidsforhold, det er så enkelt som det, sier Aaslestad.