Regjeringen skal være sitt eget forskningsutvalg

– For å styrke koordineringen av forskningspolitikken har regjeringen konkludert med at den vil behandle forskningspolitikken i ordinære regjeringskonferanser, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Thomas Haugersveen, SMK

Behovet for å styrke koordineringen av forskningspolitikken har vært påpekt i flere evalueringer gjennom en årrekke.

På den måten vil alle statsråder delta i diskusjonene, under ledelse av statsministeren.

Nå tar regjeringen grep ved å være sitt eget forskningspolitiske utvalg og forsterke prosessene som bidrar til koordinering, herunder budsjettprosess, langtidsplan for forskning og høyere utdanning, og mål- og resultatstyringen av Forskningsrådet, skriver Kunnskapsdepartementet på sine nettsider.

Forskerforbundet har lenge påpekt behovet for en styrket koordinering av regjeringens forskningspolitikk. Vi har også foreslått at regjeringens forskningsutvalg må ledes av statsministeren. Det er gledelig at regjeringen nå følger opp disse forslagene.

– Et engere forskningsutvalg, med statsministeren som leder, ville nok ha fremstått med større autoritet, men det er flott at regjeringen løfter forskningen som et felt der alle statsrådene skal delta i fellesskap, sier Forskerforbundets leder Petter Aslestad til Forskerforum.no.

Han advarer samtidig regjeringsmedlemmene mot ikke å tenke på helheten når nå samtlige statsråder skal inkluderes i det forskningspolitiske utvalg.

– En bedre koordinert forskningsinnsats legger forholdene til rette for tverrfaglig forskning, noe som er helt nødvendig for å løse de store samfunnsutfordringene. Så får vi håpe den enklere statsråd motstår den naturlige fristelsen i regjeringskonferansene til å skaffe mest mulig midler til seg og sitt, sier Aaslestad til Forskerforum.no.

Forskerforbundet har tidligere også foreslått at det opprettes et forskningspolitisk råd av aktive forskere, etter modell av Danmarks forskningspolitiske råd.

Fra Forskerforbundets kommentarer til Forskningsmeldingen (Meld. St. 18, 2012-2013):

"Som vedlegg til forskningsmeldingen følger en oversikt over departementenes arbeid med forskning utarbeidet av de enkelte departementene. Dette er interessant lesning og viser omfanget av den offentlige forskningsinnsatsen. Det understreker samtidig behovet for en sterkere koordinering av forskningspolitikken ved at flere departement ikke tar hensyn til forskningsaktiviteten i andre departement. Forskerforbundet etterlyser derfor tiltak for bedre koordinering av den offentlige forskningspolitikken.

Bedre kvalitet og mer langsiktighet er et ansvar for Regjeringen som helhet og må implementeres i enkeltdepartementenes strategier for forskningsfinansiering. Vi foreslår at behovet for koordinering løses ved å styrke Regjeringens forskningsutvalg ved at statsministeren går inn som leder av utvalget og ved at det opprettes et forskningspolitisk råd av aktive forskere etter modell av Danmarks forskningspolitiske råd."

Les hele vår kommentar til Forskningsmeldingen 2013