Prioriterte satsinger for forskning og høyere utdanning

Kunnskapsministeren offentliggjorde regjeringens prioriteringer i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning på NIFU-konferansen, fredag 23. mai.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Thomas Haugersveen, SMK

Planen handler om hvordan forskning og høyere utdanning skal være med på å legge grunnlaget for arbeidsplassene og samfunnet i tiden framover.

– Norge og verden står overfor store utfordringer som klimaendringene, eldrebølgen og hvordan vi skal opprettholde konkurransekraften vår. Men utfordringene gir også store muligheter. Forskning og høyere utdanning av fremragende kvalitet kommer til å være nøkkelen for klare å utnytte disse mulighetene. Derfor må vi prioritere tydelig og langsiktig, sier Røe Isaksen.

Kunnskap er et av hovedsatsingsområdene til regjeringen. Regjeringen vil gjennom langtidsplanen satse på noen områder hvor vi enten har strategiske fortrinn, behov for mer kunnskap eller for å stimulere til nye ideer, nye næringer og solid og omstillingsdyktig kompetanse. 

– Vi har valgt ut langsiktige prioriteringer i langtidsplanen som skal bidra til å bygge kapasitet, sikre fleksibilitet og gi oss flere muligheter i fremtiden. 

De seks områdene som ressursinnsatsen på forskning og høyere utdanning skal rettes mot de kommende årene er:

  • Hav
  • Klima, miljø og miljøvennlig energi
  • Muliggjørende teknologier
  • Bedre og mer effektive offentlige tjenester
  • Et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv
  • Verdensledende fagmiljøer

– Et av målene med langtidsplanen er å få frem enda flere av de virkelige toppmiljøene innenfor forskning, de som kan løse kreftgåten eller finne nye energikilder. Fremragende forskningsmiljøer er en viktig inngangsport til store gjennombrudd andre steder, sier Isaksen.