Ny generalsekretær Hilde Gunn Avløyp

Fredag 1. august tiltrådte Hilde Gunn Avløyp stillingen som generalsekretær i Forskerforbundet.

Forskerforbundets generalsekretær Hilde Gunn Avløyp

Hilde Gunn Avløyp

Generalsekretæren er sekretær for Hovedstyret og Arbeidsutvalget, rådgiver for forbundets leder og øverste administrative leder for Forskerforbundets sekretariat med 39 ansatte.

Generalsekretæren har ansvar for økonomistyring og organisasjon, samfunns- og mediekontakt, forberedelse og oppfølging av saker til Hovedstyret og Landsrådet.