Norge offisielt med i Erasmus+ og Horisont 2020

Fra 17. mai 2014 er Norge offisielt med i Erasmus+ og Horisont 2020, gjennom at programmene ble innlemmet i EØS-avtalen. Dette er EUs største program noensinne for utdanning, ungdom og idrett og forskning og innovasjon.

Horisont 2020

Horisont 2020. Illustrasjon: EU

– Samarbeid innen forskning og utdanning er EUs viktigste strategi for å komme seg ut av krisen. Men samarbeid om kunnskap, og kanskje spesielt utveksling for barn og unge, er også viktig for å styrke hele det europeiske fellesskapet i utfordrende tider, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Horisont 2020 og Erasmus+ er viktige virkemidler både for kvaliteten i norsk forskning og utdanning, og for internasjonalt samarbeid innenfor forskning og innovasjon og utdanning. Begge programmene byr på stor muligheter for norske deltagere, og nye muligheter for å fremskaffe kunnskapsgrunnlag for norsk og europeisk politikkutvikling.

– Horisont 2020 er verdens største forskningsprogram. Norge deltar fullt ut i dette programmet. Det gir oss enorme muligheter, de forventer jeg at norske forskere og institusjoner griper, sier Røe Isaksen.