Markeringer mot svekket arbeidsmiljølov

28. januar blir det politiske markeringer mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. – Regjeringen har fortsatt ikke sikret flertall for sitt forslag. Vi har gode muligheter til å påvirke Stortinget dersom vi lykkes med mobiliseringen, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad

Markeringene kommer i stand etter felles initiativ fra Unio, LO og YS. De tre hovedorganisasjonene, som til sammen representerer om lag 1,5 millioner medlemmer, vil på denne måten markere sin motstand mot økt bruk av midlertidige stillinger, svakere vern mot lengre arbeidsøkter, søndagsarbeid og mer pålagt overtid. Hovedorganisasjonene mener også forslaget svekker fagforeningenes muligheter for å ivareta arbeidstakernes interesser.

– Vi ser veldig alvorlig på forslagene, og står sammen med en så å si samlet fagbevegelse i denne saken. Den berører våre medlemmer instituttsektoren, ABM-sektoren og helsesektoren direkte, og kan i tillegg være ødeleggende for arbeidet med å få ned midlertidigheten i universitets- og høyskolesektoren, sier Aaslestad.

Regjeringens forslag skal trolig behandles i Stortinget i første halvdel av 2015. Det er foreløpig uavklart om det blir flertall for forslaget slik det foreligger i dag, men det er ventet at partienes stortingsgrupper snart tar standpunkt.

– Nå har vi muligheten til å påvirke utfallet i saken. Det krever bred mobilisering, både i og utenfor Unio-fellesskapet. Fast jobb er en av Forskerforbundets viktigste saker, så det skal vi bidra til gjennom å delta på markeringene, sier Aaslestad.

Hovedorganisasjonene vil sammen arrangere markeringer i de store byene, og har etablert en informasjonskampanje om de foreslåtte endringene og konsekvensene av disse.

Kampanjens nettadresse er www.mittarbeidsliv.no.

Les mer om arrangementene i de store byene på Facebook: