Lønns- og karrieremuligheter for teknisk-administrativt personale

Teknisk-administrativt personale ønsker bedre lønn og karrieremuligheter. Det viser en undersøkelse Forskerforbundet har gjennomført blant sine teknisk og administrativt ansatte medlemmer.

Article Image

Det store flertallet av disse medlemmene arbeider i store virksomheter innen forskning og høyere utdanning, hvor det vitenskapelige personalet dominerer. Disse virksomhetene har i liten grad oversiktlige karriereutviklingsplaner for de teknisk eller administrativt (TA) ansatte.

Halvparten vurderer jobbskifte

TA-personalet er i stor grad fornøyd med arbeidet og arbeidsmiljøet. Likevel vurderer nesten halvparten av de ansatte under 50 år å skifte arbeidsgiver, eller de søker seg aktivt bort. De oppgir lønns- og karriereutviklingsmulighetene som de viktigste årsakene til dette.

Om lag 70 prosent ønsker seg en videre karriereutvikling – det store flertallet i en faglig retning, ikke en lederkarriere, men mange oppfatter mulighetene ved egen institusjon som diffuse. Også når det kommer til lønnsutvikling, er nesten halvparten av TA-personalet utilfreds.

– Uten teknisk og administrativt ansatte stopper både forskning og undervisning opp, sier leder Petter Aaslestad i Forskerforbundet til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).
– Dette er viktige kunnskapsarbeidere vi ikke klarer oss uten, og som utfører vitale oppgaver i organiseringen av alt fra forskningsprosjekter og studieprogrammer til formidling og eksamen, legger han til.

Anbefaler karrierepolitikk

Forskerforbundet vil derfor anbefale virksomhetene å utarbeide en mer helhetlig karrierepolitikk som omfatter TA-personalet, med potensielle interne karriereveier. Karriereutviklingen bør kobles med lønnspolitikken og mer forutsigbare og kjente kriterier for opprykk bør etableres.

Les rapporten fra Forskerforbundets undersøkelse (pdf)

ANB: Misfornøyd med lønn og ledelse (12.02.14)