Kunnskapsdepartementet utfordrer institusjonene

Universitets- og høyskolesektoren står foran store utfordringer. Regjeringen vil øke kvaliteten og varsler endringer i både struktur og innhold. Kunnskapsministeren oppfordrer sektoren selv til å ta nødvendige grep for å heve kvaliteten.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen) Foto: Thomas Haugersveen, SMK

– Universiteter og høyskoler spiller en kritisk viktig rolle for fremtidig norsk verdiskaping og samfunnsutvikling. Kunnskap skal være drivkraften i et nyskapende næringsliv og en bedre offentlig sektor, sier Røe Isaksen.

Tirsdag presenterte regjeringen flere spørsmål til universitets- og høyskolesektoren. På Universitets- og høgskolerådets konferanse i Tønsberg kom statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet, med utfordringer til sektoren.

Sentrale spørsmål til institusjonene:

  • Bør institusjoner med få søkere og lave studenttall legge ned tilbud som er dekket av andre i regionen?  
  • Tilbys like utdanninger for mange steder?
  • Hvor lave kandidattall er forenelig med studiekvalitet, robusthet og kostnads- effektivitet?
  • Hvordan sikre en profesjonell og kostnadseffektiv administrasjon i UH-sektoren som støtter opp om kjerneoppgavene forskning og utdanning?
  • Hvor og hvordan finner og realiserer din institusjon sin strategiske posisjon i et landskap med færre institusjoner og en krevende demokratisk utvikling?
  • Hvilke strukturelle grep bør universitetene ta for å styrke sin internasjonale posisjon og lykkes i den internasjonale konkurransen om forskningsmidler?
  • Hvilken struktur trengs i UH-sektoren for å få bedre forskning ved universiteter og høyskoler?

Statssekretær Bjørn Haugstad oppfordret institusjonene til å ha svarene på spørsmålene klare til høsten. Da vil kunnskapsministeren ha flere møter med sektoren.

Les mer hos Kunnskapsdepartementet