Arendalsuka: Klart råd til politikerne

Forskerforbundet ber om en konkret og forpliktende satsing på bygg, forskningsutstyr, forskertalentene og grunnforskning.

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad. Foto: Dan P. Neegaard

Denne uken deltar ledelsen i Forskerforbundet på Arendalsuka. Det er et årlig arrangement der representanter for politikk, næringsliv, medier og andre interesserte møtes for samtale og debatt.

– Vi deltar med en klar agenda. Når statsbudsjettet og langtidsplanen for forskning og høyere utdanning kommer vil vi se en konkret og forpliktende satsing. Vi ber politikerne prioritere bygg, forskningsutstyr, rekruttering av forskertalenter og ikke minst grunnforskning, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet.

Regjeringen har varslet at den legger fram en langtidsplan for forskning og høyere utdanning innen 2014. Kunnskapsministeren har signalisert at innsatsen skal rettes mot de store utfordringene, og har trukket fram klima, eldrebølgen og konkurransekraft i næringslivet. Dette er tema under mange av møtene under Arendalsuka.

– Det er umulig å spå hvilken forskning eller hvilke fagmiljø som kommer opp med de avgjørende bidragene for å løse de utfordringene regjeringen peker på. Derfor advarer vi regjeringen mot å bli for smale i sine satsinger, og ber heller om at grunnforskningen innen alle fagfelt får et løft. For alt vi vet kan det jo dukke opp helt nye utfordringer i tillegg og det er det viktig at vi beholder mangfoldet i akademia, sier Aaslestad.

Forskerforbundet ønsker en langtidsplan som er konkret og forpliktende, og som prioriteter de grunnleggende utfordringene først.

– Vi må prioritere det mest grunnleggende for å bygge fremragende forskningsmiljøer. Norge trenger gode bygg, bedre forskningsutstyr og gode karriereløp med faste jobber som gjør at vi beholder talentene, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet.