Klare råd om MOOC i høyere utdanning

MOOC-utvalget mener den digitale utviklingen i norsk høyere utdanning går for sakte. Nå har utvalget gitt kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen konkrete råd om hvordan Norge kan utnytte teknologien bedre.

Article Image

MOOC

MOOC står for Massive Open Online Courses, det vil si utdanninger som i sin helhet foregår på nett. Norske høyere utdanningsinstitusjoner har foreløpig i liten grad utviklet og tatt i bruk MOOC.

– MOOC og andre digitale verktøy vil spille en viktig rolle i fremtidens høyere utdanning, også i Norge. Jeg svært glad for å ha mottatt en grundig og spennende utredning. Nå har både jeg og utdanningsinstitusjonene fått et solid grunnlag for å stake ut kursen videre, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Utvalget anbefaler Kunnskapsdepartementet følgende:

  • Opprette en felles norsk MOOC-plattform, som også har en tilknyttet støttefunksjon for institusjonene i utviklingen av slike kurs.
  • Etablere et miljø for forskningsbasert kunnskapsutvikling, utviklingsarbeid og kunnskapsdeling for å se på læring med digitalisert undervisning.
  • Bevilge midler til forskning på bruken av teknologi i høyere utdanning.
  • Satse offensivt på bruk av MOOC i etter- og videreutdanning og kompetanseutvikling i arbeidslivet, i samarbeid med partene i arbeidslivet.
  • Legge til rette for at MOOC kan brukes til å gi skoleelever muligheter til å ta kurs på universiteter og høyskoler, såkalt forsert utdanning.

Anbefalingene fra utvalget vil nå bli sendt på høring.

Relatert informasjon

Les mer hos Kunnskapsdepartementet

NOU 2014:5 - MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Utvalg anbefaler høyere utdanningstilbud på nett (09.01.14)