Innsteg mot fast jobb?

Regjeringen ønsker en forsøksordning med innstegsstillinger. Målet er flere over i fast jobb.
– Hvorvidt ordningen fungerer etter hensikten kommer an på utformingen, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad

Regjeringen varslet i dag at de vil innføre en forsøksordning med 300 innstegsstillinger, der universiteter og høyskoler kan søke om å få benytte ordningen. Innstegsstillingen skal gi forskeren rett til fast ansettelse dersom noen forhåndsbestemte kompetansemål er oppfylt.

– Det er et viktig mål. Dagens utstrakte bruk av midlertidighet skaper hjerneflukt fra akademia over til bransjer med faste jobber, sier Petter Aaslestad.

Forskerforbundet skriver i sitt arbeidsprogram at det ønsker en utredning av en ny vitenskapelig stilling, innstegsstilling, med det formål å øke forutsigbarheten for rekrutter.

– Vi ønsker prøveordningen velkommen. Samtidig oppfordrer vi regjeringen og akademia til å tenke godt igjennom hvordan stillingen skal utformes slik at vi når målet om flere i fast jobb, sier Aaslestad.

Kunnskapsdepartementet tar sikte på å ha ordningen på plass våren 2015.