Innfører femårig lærerutdanning på masternivå

Regjeringen innfører femårig mastergradsutdanning for lærere fra 2017.
– Universitets- og høyskolesektoren må rustes for at regjeringens lærersatsing skal være gjennomførbar, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad

– Forskerforbundet ønsker lærersatsingen velkommen, men påpeker samtidig at universitetene og høgskolene må rustes med folk og ressurser til å gjøre jobben. Uten det blir det umulig å gjennomføre femårig masterutdanning av lærere. Det blir også vanskelig å tilby den ønskede etterutdanningen, sier Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet.

Regjeringen vil omgjøre begge de fireårige grunnskolelærerutdanningene for trinn 1-7 og 5-10 til masterutdanninger fra høsten 2017. Å omgjøre grunnskolelærerutdanningene til integrerte masterutdanninger vil kreve skjerpede kvalitetskrav til lærerutdanningene, skriver Kunnskapsdepartementet.

– En utvidelse av lærerutdanningen fra fire til fem år krever langsiktig og strukturert planlegging, sier Petter Aaslestad.
– Mastergradsstudier krever større vektlegging av forsknings- og utviklingsarbeid ved lærerutdanningene, og økt kvalifisering blant personalet. Og for å tiltrekke seg den beste kompetansen kan man ikke lenger neglisjere lønna til lærernes lærere.