– Hva vil politikerne med forskningsinstituttene?

– Forskerne må bruke mer tid på å skaffe inntekter enn til faglig utvikling. De søker om midler og skaffer kunder som om de jobber i en salgsavdeling, sier Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad

Forskerforbundet frykter at instituttsektoren forvandles til kommersielle konsulentselskaper og at deres unike kompetanse svekkes.

En ny undersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer i instituttsektoren viser at to av tre bruker rundt 20 prosent av arbeidstiden til søknader om forskningsmidler. Enkelte bruker opp mot halvparten av tiden. Kun en av tre mener de har gode nok vilkår for faglig utvikling.

– Dette er en villet utvikling fra politikerne, men jeg tror ikke de ser alvoret i situasjonen.  De har bestemt at institutter, universiteter og høyskoler skal kjempe om de samme midlene fra Forskningsrådet og EU-programmene. De har også bestemt at flere offentlig oppdrag skal ut på anbud, slik at instituttene må konkurrere med konsulentselskapene. Over tid vil denne skvisen kunne ødelegge den unike kunnskapen instituttene bidrar med ovenfor næringsliv og forvaltning, sier Aaslestad.

Forskerforbundet etterlyser nye tiltak ovenfor instituttsektoren. Finansieringssystemet må forenkles, samtidig som det tar høyde for at forskerne skal være fagfolk.

– Papirmølla kan reduseres gjennom mindre bruk av anbud og lengre forskningsprosjekter. Det vil sikre mer stabile rammer for forskning og faglig oppdatering, slik at sektorens unike kompetanse ivaretas, sier Aaslestad.

Forskerforbundet krever følgende tiltak for å bedre situasjonen:

  • Anbudsgrensen for offentlige forskningsoppdrag heves fra 500.000 til 1.000.000.
  • Forskerne sikres minst 25 prosent av arbeidstiden til egeninitiert forskning og kompetanseoppbygging.
  • Grunnbevilgningene økes, og øremerkes faglig utvikling for forskerne.
  • Det offentlige skal i større grad utlyse og etterspør mer langvarige FoU-oppdrag.

Relatert informasjon

Rapport: Faglig utvikling og arbeidsvilkår i instituttsektoren (pdf)

Forskerforum.no: – Som om forskerne jobber i en salgsavdeling