Høringsuttalelse om endringer i arbeidsmiljøloven

For Forskerforbundet er det viktig at de forslagene som fremmes er godt forankret i forskning på bla. arbeidsmiljø og helse. Dessverre virker det som om flere av forslagene er mer preget av synsing og antakelser.

Article Image

Det skriver Forskerforbundet i sin høringsuttalelse til Unio om Arbeids- og sosialdepartementets forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

Uttalelsen konsentrerer seg om forslagene som gjelder utvidet adgang til midlertidig tilsetting.

Den høye andelen av midlertidighet er et problem i staten. Med de foreslåtte endringene vil dette problemet, etter vår oppfatning, overføres til kommunal og privat sektor. Vi frykter at tallet for midlertidig ansatte i privat og kommunal sektor vil øke betydelig.

En av de medlemsgruppene i Forskerforbundet som sliter mest med en høy andel av midlertidighet, er arkeologene hvor kun en tredjedel er fast ansatt. Dette fordi de fleste arkeologene tilsettes på nye kontrakter ved hvert oppdrag. Vi er redd for at dette problemet også vil vokse for arkeologer i kommunal og privat sektor om de nye reglene blir vedtatt.

Relatert informasjon

Høringsuttalelse: Endringer i arbeidsmiljøloven