Forskerforbundet hardt ut mot kutt i studiestøtte

– Studieavgiften er et kamuflert forslag om kutt i bevilgningene til høgskoler og universiteter, mener Forskerforbundets leder Petter Aaslestad.

Article Image

Universitetsbiblioteket, Blindern

Regjeringen åpner i statsbudsjettet for å innføre studieavgift for utenlandske studenter. Forskerforbundet advarer mot følgene av forslaget.

– Budsjettforslaget om studieavgift knyttes til et kutt på 80,5 millioner kroner til høyskoler og universiteter i 2015. Dette er et kamuflert kuttforslag som rammer alle, sier han til NTB.

Aaslestad tviler på at en studieavgift for utenlandske studenter vil veie opp for lavere bevilgninger til studiestedene.

– Svenskene mistet åtte av ti studenter da de innførte en slik avgift. Det er derfor liten grunn til å tro at inntektstapet erstattes av studieavgiften, slik regjeringen argumenter med, sier han.

Helårsvirkningen merkes først fra 2016 og er på 161 millioner kroner.

Hardt ut mot kutt (Khrono 18.10.14)