Forbereder seg på et hett oppgjør

Unio og Forskerforbundet tror det blir et krevende hovedoppgjør for utdanningsgruppene. – Dette oppgjøret blir krevende fordi det er rammet inn av flere spørsmål enn bare lønn, sier leder av hovedorganisasjonen Unio, Anders Folkestad til Forskerforum.no.

Article Image

Tirsdag morgen møtte han pressen for å presentere Unios perspektiv på årets lønnsoppgjør. Folkestad ga inntrykk av et forhandlingsklima med stadig stigende temperatur.

– Arbeidstakernes og arbeidsgivernes interesser vil kollidere på flere områder enn lønn. Det er strid i privat sektor om pensjon og det er strid i mange sektorer om arbeidstid. Dette vet vi også fra universitets- og høyskolesektoren hvor det budsjetteres med fritiden til de ansatte for å få forskningen og undervisningen til å gå opp. Det kommer ikke til å bli tema for forhandlingene, men det er med på å skape temperatur når vi nå går inn i forhandlingene, sier Folkestad til Forskerforum.no.

Krever justeringspott

Også for Forskerforbundet, som er tilknyttet Unio, er det viktig å få opp rammen for å ta igjen privat sektor. Sigrid Lem, som er generalsekretær i Forskerforbundet og leder av Unios forhandlingsutvalg for statlig sektor, vil også stille krav om justeringspott. Justeringsforhandlinger kan benyttes for å prioritere enkeltgrupper og rette opp eventuelle utilsiktede skjevheter i lønnssystemet.

– Fra vår side er utfordringen å få opp rammen for lønnsoppgjøret og ta igjen etterslepet fra privat sektor. Vi ønsker også å sette av en pott til justeringsforhandlinger, så vi kan heve hele stillingsgrupper, sier Lem til Forskerforum.no.