Appell fra de europeiske fagforeningene i høyere utdanning og forskning

Den europeiske paraplyorganisasjonen ETUCE har vedtatt en appell om å forsvare Europas vitenskapelige og akademiske potensial.

Article Image

ETUCE (European Trade Union Committee for Education) representerer 129 fagforeninger med 11 millioner medlemmer på alle nivåer av utdanningssystemet i 45 europeiske land. Fra Norge er Forskerforbundet, Utdanningsforbundet og Skolenes Landsforbund medlemmer. ETUCE er den europeiske grenen av den internasjonale lærerorganisasjonen EI (Education International).

Appellen ble foreslått av ETUCEs komité for medlemsorganisasjonene innen høyere utdanning og forskning (HERSC) og senere vedtatt av ETUCE Committee.

I appellen slås det fast at høyere utdanning og forskning er under økende press fordi politikken både på europeisk nivå og nasjonalt i for stor grad fokuserer på kortsiktige mål for forskningen, spesielt på innovasjon og teknologiutvikling,  som tiltak mot den økonomiske krisen.

ETUCE oppfordrer EU og alle land i Europa om å iverksette tiltak for:

  • Solidaritet innen EU og i hele Europa som vil gjøre det mulig med en balansert utvikling av høyere utdanning og forskning;
  • En ambisiøs, flerårig rekrutteringsplan for ansatte i høyere utdanning og forskning, basert på trygge arbeidsplasser som en forutsetning for kvalitet i utdanningen;
  • En betydelig økning i grunnfinansieringen for høyere utdanningsinstitusjoner og forskningsinstitusjoner;
  • En politikk for utvikling av alle forskningsområder, som garanterer mangfold i fag og i tilnærming til forskning, respekt for forskningsmetoder, sammen med passende tidsrammer og akademisk frihet for enkeltpersoner og høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner;
  • En politikk for økt likestilling i høyere utdanning og forskning, spesielt kjønnslikestilling;
  • Gjenoppretting og videreutvikling av en demokratisk tilnærming og en lagånd innen høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner.