Utvalg skal se på finansieringen av universiteter og høyskoler

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal vurdere hvordan universitets- og høyskolesektoren bør finansieres i framtiden.

Article Image

Finansieringssystemet har virket i 10 år og har bidratt til at mange av målene med Kvalitetsreformen er nådd. Utvalget skal nå se på om finansieringen i større grad bør gå til å belønne kvalitet, faglig robuste og tydelig profilerte utdannings- og kompetansemiljøer, samt noen internasjonale toppmiljøer. Regjeringen ønsker seg en universitets- og høyskolesektor som ivaretar et bredt spekter av regionale, nasjonale og internasjonale kunnskaps- og kompetansebehov.

Utvalget har fått frist for å levere endelig rapport innen utgangen av 2014.

Utvalget skal ledes av professor Fanny Duckert, dekan ved det samfunnsvitenskaplige fakultetet ved Universitetet i Oslo (UiO).

Øvrige medlemmer er:

 • Steinar Vagstad, professor ved institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen (UiB)
 • Britt Elin Steinveg, assisterende direktør ved Universitetet i Tromsø
 • Sturla Søpstad, avdelingsingeniør ved institut for elkraftteknikk ved NTNU
 • Lise Iversen Kulbrandstad, rektor ved Høgskolen i Hedemark
 • Christl Kvam, regiondirektør i NHO Innlandet
 • Agnes Landstad, direktør for Vestlandsforskning
 • Åsne Øysteinsdotter Høgetveit, masterstudent ved Universitetet i Tromsø
 • Jo Thori Lind, førsteamanuensis ved økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo
 • Hilde Nilsen, gruppeleder ved BiO Hilde Nilsen Group
 • Roar Tobro, direktør ved Høgskolen i Ålesund
 • Paul Birger Torgnes, daglig leder i Fjord Maritim Holding ASA