Tilstandsrapport for høyere utdanning

Kunnskapsdepartementets tilstandsrapport viser at antallet avlagte doktorgrader er doblet på ti år, og forskningspubliseringen per faglige stilling har økt med 60 prosent.

Article Image

Årets tilstandsrapport for høyere utdanning, som ble offentliggjort tirsdag, omhandler spesielt utviklingen i tiåret siden Kvalitetsreformen ble innført i 2003.

Tilstandsrapporten utarbeides årlig av Kunnskapsdepartementet og viser situasjonen i universitets- og høyskolesektoren. I tillegg til resultater i sektoren under ett, gir den oversikt over status og utviklingstrekk for universiteter, statlige og private høyskoler og vitenskapelige høyskoler og for de enkelte lærestedene.

Les mer hos Kunnskapsdepartementet