Tid til forskning og utviklingsarbeid i ABM-sektoren

Ny rapport fra Forskerforbundet viser at selv om det forventes en betydelig FoU-aktivitet ved arkiver, bibliotek og museer, har de tilsatte i liten grad tid til det innenfor normalarbeidsdagen.

Article Image

Illustrasjonsbilde

Rapporten viser at det gjenstår mye på området med å få rammer for forskning på plass i ABM-sektoren. FoU-oppgavene blir ofte utført etter ordinær arbeidstid, etter at andre forpliktelser er unnagjort. Det er i utgangspunktet ikke egeninteresse som er årsak til at ansatte arbeider ut over normalarbeidsdag, men forpliktelser knyttet til jobben. Det betyr dårlige vilkår for sjølvalgt forskning. Mye tyder på at de ansatte har liten tid til FoU, og den tiden som er blir dårlig utnyttet fordi den ikke er sammenhengende og preget av stadige forstyrrelser. Kombinert med uklare instrukser knyttet til både FoU-oppgaver og oppgavenes innhold, samt størrelse på FoU-andelen i stillingene, gir ikke dette gode rammebetingelser for FoU i sektoren og fører til lite målretta forskning.

Les rapporten her: Skriftserien nr 5/2013