Siste utvei for oppsagt forsker

For første gang på mange år anker Forskerforbundet en sak inn for Høyesterett.
– Dommen fra lagmannsretten er ikke klar nok til at den bør bli stående, sier Forskerforbundets advokat Mariann Helen Olsen til Forskerforum.no.

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø. Foto: UiT

Hun representerer en oppsagt forsker ved Universitetet i Tromsø som gjennom sin fagforening har anket oppsigelsessaken til høyesterett. Det er første gang på mange år Forskerforbundet har ønsket å prøve en sak for landets høyeste domstol.

– Trenger høyesterettsuttalelse

Saken startet med at Universitetet i Tromsø sa opp mannen som gjennom en tiårsperiode jobbet på midlertidige kontrakter som forsker innen farmasi. Årsaken var at universitetet mente mannens forskningsprofil ikke lenger passet inn i universitetets forskningsstrategi. Det medførte til bortfall av arbeidet, mente arbeidsgiver. Forskerforbundet vant saken i tingretten, men tapte så i lagmannsretten. Nå ønsker fagforeningen å få en rettslig prinsipiell avklaring, og leverte i mai inn en anke til høyesterett.

Advokat Mariann Helen Olsen
Advokat Mariann Helen Olsen

– Dette dreier seg om oppsigelse av en person med sterkt stillingsvern. Vi stiller oss tvilende til om arbeidet hans er bortfalt. Det vi vil få prøvd i Høyesterett er hva som vektlegges i en slik sak. Vi mener at dommen fra lagmannsretten ikke er klar nok. Vårt medlems fagfelt videreføres og undervisningen består, men universitetet ønsker en annen innretning på fagprofilen. Vi mener det er såpass uklart at det vil være interessant med en høyesterettsuttalelse i saken, sier Olsen til Forskerforum.no.

Les hele saken i Forskerforum