Satsingsområder for styrket forskning

Statsminister Jens Stoltenberg åpnet i dag et seminar om forskning i næringslivet. Der pekte han ut flere områder som blir viktig for økt forskningsinnsats i årene som kommer.

Statsministeren, nærings- og handelsministeren og kunnskapsministeren inviterte til seminaret Kunnskapsbanken: Forskning i næringslivet. Foto: KD

Statsministeren, nærings- og handelsministeren og kunnskapsministeren inviterte til seminaret Kunnskapsbanken: Forskning i næringslivet. Foto: KD

260 deltagere fra næringslivet, universitets- og høyskolesektoren og andre forskningsmiljøer var i dag samlet på Grand Hotel i Oslo for et seminar om forskning i næringslivet.

I statsministerens åpningsinnlegg pekte han ut flere områder som blir viktig for å styrke forskningssektoren i årene som kommer.

- Vi skal fortsette å trappe opp offentlige bevilgninger til forskning. Vi har sørget for over 30 prosent realvekst i forskningsbevilgningene, og det kommer mer. Samtidig må vi også bli flinkere, sammen med forskningsmiljøene, til å prioritere innsatsen, sa Stoltenberg.

Les mer på regjeringens nettsted

Les også:
Økt samarbeid mellom næringslivet og universiteter og høyskoler (Kunnskapsdepartementet)