Samarbeidsavtale med Bing Hodneland DA

Forskerforbundet har inngått en samarbeidsavtale med Bing Hodneland advokatselskap DA som gir medlemmene våre prioritert rett til juridisk bistand innenfor immaterialrett (opphavsrett, patentrett m.m.), samt personvern og forskningsetikk.

Article Image

I henhold til avtalen vil medlemmene få tilbud om inntil ½ time fri konsultasjon. Ut over dette dekkes ytterligere utgifter til juridisk bistand av medlemmene selv til satser som innebærer ca. 30% rabatt i forhold til ordinær timepris.

Når det gjelder saker av opphavsrettslig karakter mellom medlemmet og hans/hennes hovedarbeidsgiver, håndteres disse fortsatt av Forskerforbundet uten ekstra kostnader for medlemmene.

Les mer: Rabatt på advokattjenester