Oppsagt forsker til Høyesterett

– Det er både spennende og interessant at vi har fått anken igjennom, sier advokat i Forskerforbundet Mariann Helen Olsen til Forskerforum.no. Hun representerer en forsker som er oppsagt fra Universitetet i Tromsø (UiT) og har kjempet for jobben sin i to rettsinstanser.

Universitetet i Tromsø

MariannHelenOlsen_200.jpg
Advokat Mariann Helen Olsen

I tingretten vant Forskerforbundet saken, men tapte så i lagmannsretten. Forskerforbundets styre mente saken var prinsipielt viktig og vedtok å støtte en videre anke. Dette er første gang Forskerforbundet får en anke til Høyesterett godkjent, skriver Forskerforum.no.

Den oppsagte forskeren har gjennom en tiårsperiode jobbet på midlertidige kontrakter ved UiT, som forsker innen farmasi. Universitetet mente at mannens arbeid hadde bortfalt fordi hans forskningsprofil ikke lenger passet inn i universitetets nye forskningsstrategi.

Arbeidsbortfall kan være en gyldig oppsigelsesgrunn, men Forskerforbundet har ment at arbeidet ikke har bortfalt og at det fortsatt skal finnes en stilling til mannen. Høyesterett vil ta stilling til tolkningen av loven.­­

– Saken har kommet inn på et rent juridisk grunnlag, som gjelder tolkningen av tjenestemannsloven og oppsigelsesvernet. Rent konkret håper vi på en avklaring rundt hva som ligger i bortfall av arbeid i en kombinert stilling som har 50 prosent forskning og 50 prosent undervisning, sier Olsen.

Les mer på Forskerforum.no