Nødvendig med langtidsplan for forskning og høyere utdanning

En av de første sakene som kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen skal ta stilling til er den avgåtte regjeringens forslag om å lage en langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Article Image

Illustrasjonsbilde

Forskerforbundet har levert sin høringsuttalelse og mener at Røe Isaksen trenger en slik plan for å nå sine egne mål i kunnskaps- og forskningspolitikken.

– Kunnskap og økt forskningsinnsats er avgjørende for framtidig verdiskaping og velferd. Likevel er Norge det eneste landet i Norden som ikke har nådd EUs mål om at minst 3 prosent av bruttonasjonalprodukt skal gå til forskning og utvikling. Forskerforbundet mener det er nødvendig med en langsiktig opptrappingsplan for forskning og høyere utdanning som løfter innsatsen opp på nivå med våre naboland, sier leder Petter Aaslestad.

Den nye regjeringen lover i sin plattform å "styrke forskningsinnsatsen for å nå målet om at forskning skal utgjøre 3 pst av BNP innen 2030" og at den skal "øke grunnfinansieringen av utdanningsinstitusjonene".

Forskerforbundet mener det er viktig å komme raskt i gang, og at målsettingen i første omgang må være en plan som svarer på de mest kjente investeringsbehovene. Deretter bør planen rulleres hvert fjerde år, slik at nye behov og erfaringer blir tatt inn. Samtidig må planen ta innover seg at en stadig større andel av de ansatte i universitets- og høyskolesektoren nærmer seg pensjonsalder og at rekrutteringen må styrkes.  

Les hele høringsuttalelsen her.