Kvinnelige forskere oftere midlertidige enn menn

De siste tallene over midlertidig ansatte ved statlige universiteter og høyskoler viser at kvinner er tydelig overrepresentert i ordinære forsker- og undervisningsstillinger.

Article Image

De siste tallene over ansatte årsverk i universitets- og høyskolesektoren fra DBH bekrefter at kvinner i langt større grad enn menn tilsettes i midlertidige stillinger. Når rekrutteringsstillingene (som stipendiat og postdoktor) er holdt utenfor, er hver fjerde kvinne (25,5 %) i vitenskapelig stilling ved et av landets universiteter midlertidig ansatt. Mens andelen menn er på 17,5 %. Særlig er kvinner overrepresentert i forskerstillingene. 

1125 midlertidige vitenskapelige årsverk ble utført av kvinner ved statlige institusjoner i år, mot 1097 utført av menn. Av det totale antallet vitenskapelig ansatte i undervisnings- og forskerstilling er imidlertid 57 % menn. 

Midlertidigheten i sektoren er et betydelig problem for alle involverte, men dette viser at kvinner i større grad enn menn tilsettes midlertidig, og indikerer en ekstra utfordring for likestillingen og kvinners arbeidsvilkår.

Andel midlertidige i vitenskapelige stillinger

Kvinner

Menn

Sum statlige institusjoner21,316,0
Statlige høyskoler16,411,8
Universiteter25,317,6
Statlige vitenskapelige høyskoler22,616,5