Krever reallønnsutvikling for alle i staten

LO Stat, YS Stat og Unio leverer i dag kravene i årets tariffoppgjør. De tre, som representerer rundt 100.000 medlemmer, krever at alle statsansatte ivaretar sin reallønnsutvikling.

Article Image

Forhandlingslederne i LO Stat, YS Stat og Unio

Dette mener de hovedsakelig bør skje gjennom at alle får et generelt tillegg med en innretning basert på en kombinasjon av kroner- og prosenttillegg.

– Det blir krevende forhandlinger. Men vi vil bruke tiden godt frem til 1. mai for å få til en forhandlingsløsning, sier forhandlingslederne i LO Stat, YS Stat og Unio, Tone Rønoldtangen, Pål N. Arnesen og Arne Johannessen.

Siden om lag 90 % av de ansatte i staten er funksjonærer, har LO Stat, YS Stat og Unio et mål om at både lønnsutviklingen og lønnsnivåene i større grad må gjenspeile tilsvarende grupper i privat sektor. Samtidig mener de tre at de lavest lønte i staten ikke må bli hengende etter i lønnsutviklingen.

De påpeker også at arbeidet med å identifisere, rette opp og forhindre kjønnsbetingede lønnsforskjeller må videreføres.

– Norsk næringsliv tjener på at Norge har en kunnskapsbasert og omstillingsdyktig offentlig sektor som leverer god kvalitet på tjenestene. Offentlig sektor er avgjørende for den samlede verdiskapningen i økonomien og privat sektors evne til å være konkurransedyktig. Det er derfor viktig at staten kan tilby konkurransedyktige lønn- og arbeidsvilkår for å kunne beholde og rekruttere de beste. Utdanning må lønne seg bedre også i offentlig sektor og kompetanse verdsettes, sier forhandlingslederne i LO Stat, YS Stat og Unio, Tone Rønoldtangen, Pål N. Arnesen og Arne Johannessen.

– Meklingen i frontfagene ga et resultat som er beskrevet som moderat. I offentlig sektor må dette selvfølgelig tas hensyn til. Men det betyr ikke at det er satt to streker under svaret for statsoppgjøret før det er i gang, avslutter forhandlingslederne Rønoldtangen, Johannessen og Arnesen.

Fristen for forhandlingene i statsoppgjøret er tirsdag 30. april ved midnatt.