Kommentarer til stortingsmelding om fellesskolen

Forskerforbundet har kommentert Meld. St. 20 (2012-2013) «På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen». Forskerforbundet er uenig i forslaget om å gi anledning til å søke opptak til noen høyere utdanninger på grunnlag av fag- og svennebrev.

Article Image

Meldingen understreker at man ønsker å opprettholde kravet til generell studiekompetanse, og samtidig forbedre karriere- og utdanningsmulighetene fra yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Forskerforbundet mener regjeringen har gjort en riktig beslutning når de valgte å lytte til berørte organisasjoner i sektoren om å opprettholde kravet til generell studiekompetanse på det samme nivået som ble introdusert med Kunnskapsløftet.

Samtidig foreslås det i meldingen at elever med relevante fag- og svennebrev skal gis mulighet til å søke opptak gjennom Samordna opptak til ingeniørutdanninger, yrkesfaglærerutdanninger og utdanninger innenfor naturbruk ved høyskoler og universiteter.

Forskerforbundet er uenig i forslaget og mener det svekker kravet til generell studiekompetanse og opptakskravene til de enkelte utdanningene. For eksempel settes med dette de spesielle opptakskravene i Matematikk (R1+R2) og Fysikk I (jf. Forskrift om opptak til høyere utdanning) til side for søkere til ingeniørutdanning med fag- og svennebrev.

Les våre kommentarer til stortingsmelding 20