Jobber ulovlig mange timer

En stipendiat ved Universitetet i Oslo arbeidet over 400 timer overtid i 2012. Skrekkeksempelet sparker nå i gang en debatt om stipendiaters arbeidsvilkår, skriver studentavisa Universitas.

Stipendiater ved UiO (foto: Universitas)

Har undervisningsplikt: Stipendiat Ana Kucera (til høyre) ved Institutt for molekylær biovitenskap ved UiO, underviser studentene Victoria Ariel Larsen (til venstre) og Lisa Kirchner. (foto: Universitas)

En stipendiat ved Det juridiske fakultet (JUS) ved Universitetet i Oslo (UiO) jobbet i fjor 414 timer overtid. Av rutinemessige årsaker rapporterte fakultetet selv saken inn til Arbeidstilsynet.

Stipendiatens overtidstimer ble brukt til undervisnings- og sensurarbeid, pålagt fra fakultetets side.

– Stipendiater må gjerne benyttes i undervisningen, og de kan ha inntil 25 prosent pliktarbeid dersom de er tilsatt i fire år. Pålagt arbeid utover dette er lovstridig. Et annet forhold er at dersom man pålegger så mange timer overtid som det synes å være snakk om i dette tilfellet, så er det ulovlig i seg selv, sier Bjørn Berg, avdelingssjef i Forskerforbundet, til Universitas.

Berg legger til at arbeidsgivere ikke kan fastslå at grupper av personalet skal anses som ansatt i særlig uavhengige stillinger.
– Å definere hvilke arbeidstakere som har en særlig uavhengig stilling, må gjøres etter en konkret helhetsvurdering av den enkelte arbeidstakers stilling, sier han.

Les hele saken i Universitas