– Horisont 2020 gir store muligheter

Forskningsråd Erik Yssen ved den norske EU-delegasjonen mener deltakelse i EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 er positivt for Norge og de norske forskningsmiljøene.

Horisont 2020

Horisont 2020. Illustrasjon: EU

– Full deltakelse betyr at vi vil delta i alle deler av det nye rammeprogrammet. Det er positivt fordi vi da får mulighet til å delta i store forsknings- og innovasjonsprosjekter innenfor en lang rekke områder som også er prioritert i norsk forskningspolitikk, og som vi ikke så lett kan organisere på nasjonalt nivå. Norske forskningsmiljøer og bedrifter vil gjennom deltakelsen i programmet kunne knytte nettverk til internasjonale forsknings- og kunnskapsmiljøer, samarbeide om konkrete samfunnsutfordringer og få tilgang til nye forskningsresultater og markedsmuligheter. Horisont 2020 vil gi mange nye muligheter, sier Yssen til Europaportalen.

Programmet vil trolig ha et budsjett på rundt 525 milliarder kroner over en syvårsperiode. Det norske bidraget vil beregnes på bakgrunn av en BNP-nøkkel og vil trolig bli større enn i inneværende periode. I det syvende rammeprogrammet har det norske bidraget vært bevilget over Kunnskapsdepartementets budsjett, på vegne av alle berørte departementer.
 
– Det er helt klart utfordringer knyttet til å sikre god deltakelse og godt utbytte av de norske bidragene til det nye rammeprogrammet. En strategi for norsk forskningssamarbeid med EU, som varslet i regjeringens nye forskningsmelding, vil være viktig for ambisjonsnivå og prioriteringer for norsk deltakelse i Horisont 2020. Integrasjonen av innovasjon i det nye programmet er en utfordring, sier Yssen.
 
Forskningsmeldingen skal behandles i Stortinget 10. juni.