Holden-utvalget avviser innskrenking av frontfaget

Flere av de som tok til orde for å sette ned Holden-utvalget for vel et år siden ønsket å ta den lønnsomme leverandørindustrien ut av frontfaget for å dempe lønnsveksten generelt. Disse kreftene på arbeidsgiversiden har ikke fått gjennomslag i utvalget.

Unio-leder Anders Folkestad

Unio-leder Anders Folkestad. Foto: Unio

– Dette er vi godt fornøyd med, sier Unio-leder Anders Folkestad i en kommentar til Holden III-utvalgets innstilling som ble lagt frem tirsdag.

Holden-utvalgets innstilling legger opp til at frontfaget videreføres og understreker betydningen av det "utvidede frontfaget". Den samlende lønnsutviklingen i industrien vil dermed fortsatt være retningsgivende, og både arbeider og funksjonær skal inkluderes i beregningene.

– Dette er viktig med tanke på at våre grupper som består av universitets- og høgskoleutdannede skal få mulighet til å få uttelling for kompetanse, understreker Anders Folkestad.

– Det er også viktig for Unio at utvalget slår fast at hvert tariffområde selv skal bestemme profilen i oppgjøret – uavhengig av profilen i industrien, legger han til.

Utvalget konkluderer med at frontfagsmodellen og frontfagets sammensetning har fungert godt, og at den samme sammensetningen er best egnet også for de årene vi har foran oss. Frontfaget er verken lønnstak eller -gulv, men retningsgivende over tid.