Fortsatt høy bruk av midlertidighet i akademia

Nesten 1 av 5 vitenskapelig ansatte ved høyskolene og universitetene har ikke fast ansettelse. Det er mer enn dobbelt så mange som i arbeidslivet for øvrig.

Petter Aaslestad

Petter Aaslestad. Foto: Dan P. Neegaard

De nye tallene fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) viser en marginal nedgang i bruken av midlertidighet. Det betyr at det fortsatt er utbredt bruk av midlertidig ansettelser, noe Forskerforbundet frykter går utover rekrutteringen til sektoren.

- For de det gjelder betyr det usikkerhet rundt egen jobbsituasjon og inntekt. Det i seg selv er problematisk, men det utgjør i tillegg en utfordring for de som vil styrke kunnskapssatsingen i Norge, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet.

Aaslestad frykter at mange talenter forsvinner over i sektorer hvor de tilbys fast jobb. Det er særlig kritisk fordi nesten en av tre vitenskapelige ansatte går av med pensjon i løpet av ti år står, samtidig som antallet studenter øker. Det er også brei enighet om behovet for økt forskingsinnsats i årene som kommer.

- Får vi ikke ned bruken av midlertidighet kan det bli en trussel mot kvaliteten på undervisningen og forskningen. Det blir etter hvert et stort behov for ny arbeidskraft, og hvis man skal rekruttere de beste, må man tilby dem fast jobb og vilkår på nivå med andre sektorer, sier Aaslestad.

Andel midlertidige årsverk i undervisnings- og forskerstilling

  

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

SUM universiteter

21,5

21,5

21,3

22,4

21,8

20,4

SUM statlige høyskoler

16,9

16,2

15,2

14,7

13,7

14,5

SUM statlige vit høgskoler

16,5

18,6

17,1

18,4

17,8

18,7

SUM kunsthøyskoler

26,3

24,1

46,9

50,8

52,0

53,4

SUM private høyskoler

15,6

15,9

14,3

12,1

14,5

11,2

SUM private vit. høyskoler

3,4

6,5

5,3

6,6

5,9

4,4

SUM statlige institusjoner

19,9

19,8

19,4

19,6

18,8

18,4

Andel midlertidige årsverk i saksbehandler-/utrederstillinger

  

 

2009

2010

2011

2012

2013

SUM universiteter

19,0

17,2

18,1

15,8

14,6

Sum statlige høyskoler

15,8

14,4

14,0

12,4

13,1

SUM statlige vitenskapelige høyskoler

15,1

12,2

13,3

17,8

17,6

SUM kunsthøyskoler

8,1

17,0

15,9

16,1

11,4

SUM private høyskoler

3,2

5,9

3,6

6,9

 

SUM private vitenskapelige høyskoler

9,7

5,1

8,9

7,3

 

SUM statlige institusjoner

17,8

16,2

16,7

14,8

14,3

Åremålsstillinger som for eksempel stipendiater og postdoktorer er ikke med i statistikken.