Forskerforbundet med klart råd til Røe Isaksen

– Vi vil gratulere Torbjørn Røe Isaksen med et av de aller viktigste tillitsvervene i Norge. Kunnskap og økt forskningsinnsats er avgjørende for framtidig verdiskaping og velferd i Norge, sier Petter Aaslestad, leder i Forskerforbundet.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Erik Norrud/Høyre

I dag ble Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre utnevnt til kunnskapsminister i den nye regjeringen. Forskerforbundet har et klart råd til Røe Isaksen.
– Norge er det eneste landet i Norden som ikke har nådd EUs mål om at minst 3 prosent av bruttonasjonalprodukt skal gå til forskning og utvikling. Det første han må gjøre er å lage en forpliktende opptrappingsplan for forskning og høyere utdanning som løfter innsatsen opp på nivå med våre naboland, sier Aaslestad.

Forskerforbundet har høye forventinger til Røe Isaksen.
– Både Høyre og Frp gikk til valg på en kraftfull satsing på kunnskap og forskning og de gjentar løftene i regjeringsplattformen.  Nå skal vi være en god alliert slik at Røe Isaksen innfrir de forventningene de selv har skapt, sier Aaslestad.

Forskerforbundet vil ha følgende punkter med i forpliktende opptrappingsplan for forskning og høyere utdanning:

  • Langtidsplan for forskning og høyere utdanning
  • Tydeligere koordinering av den offentlige forskningsinnsatsen
  • Styrk langsiktig grunnleggende forskning
  • Fullfinansier studieplassene i høyere utdanning
  • Reduser bruken av midlertidig tilsetting i akademia
  • Mindre administrasjon. La forskerne forske!
  • Sikre akademisk frihet for forskere utenfor UH-sektoren