For tidlig med innstegsstilling

Innstegsstillingen er mangelfullt utredet og det er for tidlig å opprette stillingen, skriver Forskerforbundet i sin høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet.

Article Image

Kunnskapsdepartementet sendte i sommer ut på høring flere forslag til endringer i Universitets- og høgskoleloven. Et av forslagene er innføring av en ny stillingstype ved universiteter og høgskoler, kalt innstegsstilling. Stillingen er definert som et midlertidig tilsettingsforhold med en konkret og forutsigbar mulighet for tilsetting i fast stilling så fremt den tilsatte har oppnådd en forhåndsdefinert kompetanse og resultater.

Forskerforbundet har tidligere etterlyst en utredning av en slik type stilling, under forutsetning av at den bidrar til økt forutsigbarhet og mindre midlertidighet. En slik utredning er ikke foretatt og foreløpig er det for mange ubesvarte spørsmål til at Forskerforbundet kan støtte opprettelsen av en innstegsstilling. I høringsuttalelsen påpekes blant annet følgende: 

  • Forholdet mellom innstegsstillingen og den eksisterende stillingsstrukturen er ikke avklart
  • Det er ikke synliggjort hvordan den øvrige bruken av midlertidig tilsetting skal reduseres
  • Finansieringen av stillingen er ikke avklart

For Forskerforbundet er det en forutsetning at om stillingen skal kunne øke forutsigbarheten, må man sikre at om de fastsatte kompetansekravene oppnås, så «ansettes vedkommende i fast stilling ved utløpet av åremålsperioden» (slik alternativ 1. i høringsforslaget tilsier).

Vi mener at stillingen må utredes grundig før den opprettes, et arbeid forbundet gjerne bidrar til. Dersom stillingen raskt skal innføres, må dette skje som en prøveordning på de utvalgte fagområdene, samtidig som muligheten til midlertidig tilsetting forøvrig innskrenkes. Eksempelvis ved at innstegsstillingen gradvis erstatter postdoktorordningen.

Les hele høringsuttalelsen.